Tuyển dụng

Tham gia cùng đại gia đình Ba Thao

Bạn đã sẳn sàng tham gia vào cùng một đại gia đình của Ba Thao. Cùng nhau đưa món bánh canh cá lóc truyền thông của dân tộc lên một tầm cao mới. Chúng tôi luôn chào mừng các bạn.

Ứng tuyển ngay

Chúng tôi cần tuyển dụng

Đầu bếp

⏰ 05:00 – 21:00

Chúng tôi đang tìm đầu bếp chuyên nghiệp.

Ứng tuyển ngay

Phục vụ

⏰ 05:00 – 21:00

Chúng tôi đang tìm đầu bếp chuyên nghiệp.

Ứng tuyển ngay

Giao hàng

⏰ 05:00 – 21:00

Chúng tôi đang tìm đầu bếp chuyên nghiệp.

Ứng tuyển ngay