Số 23, Đường Hoàng Tam Kỳ, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai