Bánh canh cá lóc BaThao chi nhánh Đường Trương Định, Đường 4, Biên Hòa, Đồng Nai.

Logo quán bánh canh cá lóc bathao