61 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9

Logo quán bánh canh cá lóc bathao