• Rất đơn giản để liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau
  • Email:bathaofood@gmail.com
  • Trụ sở BaThao: 23, Hoàng Tam Kỳ, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Tel: 086.883.9129