Địa Điểm Quán BaThao

Đồng phục nhân viên quán bánh canh cá lóc BaThao

Bạn muốn biết địa điểm quán BaThao gần đây nhất ? Quán bánh canh cá lóc nào ngon nhât.? Một số địa điểm quán bánh canh cá lóc BaThao bạn cần biết.

Bánh canh cá lóc BaThao là một hệ thống ấm thực. Được thành lập từ năm 2013. Hệ thống BaThao có nhiều địa điểm và nhều vùng miền khác nhau.

Ngoài 5 chi nhánh BaThao chính thức. Có một số địa điểm tỉnh thành Miền Trung, Miền tây nhượng quyền thương hiệu.

Đây là danh sách Địa Điểm Quán BaThao gần bạn nhât:

Chi nhánh 1:
Số 61, Đường Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
Chi nhánh 2:
Số 44, Đường 147, Phước Long, Quận 9, TP.HCM.

Chi nhánh 3:
Số 23, Đường Hoàng Tam Kỳ, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Chi Nhánh 4:
Số 2, Đường B5, Khu Dân cư Phú Thịnh, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Chi Nhánh 5:
Số 206, Trương Định (Đường 4), Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chi Nhánh 6:
Số 30 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
Chi Nhánh 7:
Số 21 Trần Văn Xã, Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chi Nhánh 8:
Số 672 Phùng Hưng, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0969.255.227.

Tel: 086.883.9129.